จำหน่ายแผ่นระบายความร้อน

จำหน่ายแผ่นระบายความร้อน

เป็นแผ่นที่ทำจากเยื่อกระดาษ เคลือบสารเคมีชนิดพิเศษ ช่วยให้สามารถดูดซับน้ำได้อย่างรวดเร็ว แต่ไม่เปื่อยยุ่ย แม้จะต้องใช้งานสภาวะเปียก และแห้งสลับกันเป็นเวลานาน ซึ่งเยื่อกระดาษเหล่านี้จะมีลักษณะเป็นลอนเล็กๆ ถูกจัดเรียงวางซ้อนสลับกันเป็นชั้นๆ เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างน้ำ และอากาศให้มากที่สุด ซึ่งคุณสมบัติของ CeLPad หากนำน้ำมาหล่อเลี้ยงบนเยื่อกระดาษ และให้อากาศพัดผ่านเยื่อกระดาษนั้น น้ำจะระเหยเข้าไปในอากาศที่พัดผ่านส่งผลให้อากาศขาออกมีอุณหภูมิที่ต่ำลง และความชื้นเพิ่มขึ้น

CeLPaD #0790 : เน้นประสิทธิภาพในการลดอุณหภูมิ

ขนาดร่องอากาศ  ไม่เกิน 7 มม.
มุมตัด a=45๐, b=45๐
พื้นที่ผิวสัมผัสต่อ 1 ลบ.ม. 460 ตรม.
ประสิทธิภาพในการระเหยน้ำ(E)* 88%
ความดันสถิต* 25 Pa

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

No products in the cart.